De Nacht van Wiegel 17

Wiegels hoofdargument tegen het referendum was dat het huidige voorstel zo mager was dat de kiezer teleurgesteld kon raken. Maar hij was degene die de griezelige vermagering van het referendum veroorzaakt had. Hij stemde bovendien tegen een voorstel dat in het verkiezingsprogramma van zijn eigen partij stond. Het getuigt evenmin van ruggengraat om een moeizaam tot stand gekomen compromis weg te stemmen.

Ook het argument van eigen verantwoordelijkheid kan niet overtuigen. In 99 van de 100 gevallen heeft de Eerste Kamer de ruimte voor een volledig individuele keuze. Bij het referendumvoorstel was er die ook, maar was eveneens duidelijk dat de keuze consequenties had. Gezien het belang van het referendum in het paarse beleid en het duidelijk geformuleerde standpunt van regeringsfractie van D66 in dezer, wist Wiegel waar hij aan begon en wat de gevolgen van zijn daden waren.

Als lid van een partij die `Neem uw verantwoordelijkheid' als slogan voert, is zijn gedrag onbegrijpelijk. Wat is de consequentie van dit alles? De klok gaat tien jaar terug. Het zal meer dan een decennium duren eer Nederland net als de rest van Europa een referendum zal kunnen houden.

De voor dit land unieke samenwerking tussen sociaalliberalen, conservatieven en socialisten is ten einde. En waarom? Omdat conservatieve hardliners teveel om het verleden geven om vooruitgang een kans te geven en persoonlijke profilering laten prevaleren boven landsbelang.

    • Cedric Stalpers