De Nacht van Wiegel 16

Het is de parlementaire journalisten wellicht ontgaan, maar het lijkt erop dat Wiegel, die zo koketteert met zijn eigen principes, het toch niet zo nauw neemt met die van een ander. Het was het wat naïeve Eerste-Kamerlid Van Eekelen, die net iets te veel van zichzelf houdt om voor zich te houden wat Wiegel hem vlak voor de cruciale stemming had `geadviseerd', aan wie wij een inkijkje te danken hebben in Wiegels diepere bedoelingen. Van Eekelen verklaarde namelijk liever tegen te hebben gestemd, maar werd door Wiegel overgehaald om zijn bezwaren aan de kant te schuiven en voor te stemmen. Daardoor kon de gepolijste Wiegel, de alfabetische volgorde van de stemlijst kennend, alle aandacht op zich vestigen door zogenaamd als enige VVD-er tegen het wetsvoorstel te stemmen, en dat nog toen de spanning naar een hoogtepunt was gestegen. Jammer dat de denkbeeldige senator Zuidema van confessionele huize niet bestaat die van zijn eigen partijlijn zou zijn afgeweken door alsnog voor te stemmen. Het is een illusie te denken dat het referendum op een stem is gesneuveld. Vermoedelijk bleven het vijf tegenstemmen, maar hebben de andere bendeleden hun principes verkocht aan Wiegel die nu de tragische held mag uithangen. En het land zit zonder bestuur.

    • Jacques Schuurman