De Nacht van Wiegel 14

Voor beide personen was een kabinetscrisis met alle ongewenste bestuurlijke, maatschappelijke en economische gevolgen blijkbaar minder belangrijk dan als kleine drammerige jongetjes hun zin te krijgen, respectievelijk de ander lekker een hak te kunnen zetten.

Is het een wonder dat de kloof tussen burger en politiek zo groot is en onoverbrugbaar lijkt? De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn eens te meer een bewijs voor de gewone burger dat kortzichtigheid, geborneerdheid en narcisme bij politici tot onbedoelde en ongewenste gevolgen kunnen leiden. Zoals de geschiedenis ons heeft geleerd soms zelfs tot grote rampen en oorlog toe.

Helaas, een politicus is ook maar een mens, maar men had toch ook mogen verwachten dat het collectieve geweten van Kamerfracties en senatoren als geheel, ons behoed zou hebben voor deze onsmakelijke `nacht van Wiegel'.

    • F. de Boer