Vragen over jazzorkest

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om een nadere toelichting op zijn advies om het Dutch Jazz Orchestra geen subsidie te verlenen voor de periode 1997-2000. Onlangs adviseerde de Raad voor derde maal geen subsidie te geven aan het jazzorkest, nadat de rechter had geoordeeld dat een negatief advies uit 1997 niet zorgvuldig en degelijk gemotiveerd was. De Raad voor Cultuur had onder meer geoordeeld op grond van tv-opnamen, die nooit waren gemaakt.

Alvorens een nieuwe beslissing te nemen, wil Van der Ploeg nauwkeurig weten hoe het laatste advies van de Raad voor Cultuur tot stand is gekomen. Hij vraagt onder andere wie er in de Raad deskundigheid hebben op het gebied van jazz. ,,Hoewel u op grond van formele redenen in uw advies aangeeft deze deskundigheid niet op leden van de betrokken commissie te willen identificeren, verzoek ik u toch, nu dit punt in de voorgaande procedure zo expliciet aan de orde is geweest, deze stelling nader te concretiseren.'' Verder vraag Van der Ploeg de Raad zijn oordeel toe te lichten over de uitvoering van een werk van Strayhorn. ,,Hoe kan ik uw oordeel, dat de uitvoering de authenticiteit van het oorspronkelijke werk mist, rijmen met het beleidsuitgangspunt dat er sprake moet zijn van vernieuwing?''