Vort Fortis

Wat schrikt topmanagers van overgenomen banken af om voor Fortis, de expansieve Belgisch-Nederlandse financiële supermarkt te blijven werken? Maakt Fortis met zijn vele bestuurlijke gremia, personele unies en zijn dubbele nationaliteit een ondoorzichtige indruk? Is de koper te dominant? Joost Kuiper, de leider van MeesPierson die de zakenbank in 1996 verkocht aan Fortis, had het tumult in eigen gelederen nog niet bezworen of hij stapte zelf op. En ging werken voor ABN Amro, waar hij nu in de raad van bestuur komt.

De fel bevochten overname door Fortis van de Belgische Generale Bank zorgde de afgelopen maanden voor een uitstroom van personeel bij de Nederlandse dochter van de Generale Bank. Vreesden zij voor integratiemoeheid? Teveel overlap met Fortis zelf en met MeesPierson? Bij het beheer van beleggingsfondsen bijvoorbeeld, en in de effectenhandel. Een team van acht handelaren stapte over naar de Nationale Investeringsbank (NIB). En nu gaat ook bestuursvoorzitter Marc Gedopt van de Generale Bank Nederland naar de NIB. Een bestuursvoorzitter verliezen is pech, maar twee verspelen is wel heel slordig.

Uitgerekend Gedopts bazen bij Fortis vonden het bod van pensioenfondsen ABP en PGGM op de NIB twee keer te laag, maar gingen bij de laatste prijsverhoging overstag. De nieuwe geldgigant rondom van ABP, PGGM en NIB zoekt naast topman Jonkhart (van de NIB) en Gedopt nog een derde bestuurder. Een vermogensbeheerder. Raden maar. In Amsterdam zit nog een partij die veel vermogen beheert, ook tegen het bod op de NIB was en waarvan de naam rijmt op ping, ping.

Menno Tamminga

    • Menno Tamminga