Van der Ploeg voorstander van nieuw fonds

Demissionair staatssecretaris Rick van der Ploeg is een ,,groot voorstander'' van een ,,stimuleringsfonds voor culturele diversiteit''. Dit fonds moet gaan samenwerken ,,met de beste mensen in het Nederlandse kunstenveld''. Dit zei Van der Ploeg gisteren bij de opening van het Symposium Culturele Diversiteit, georganiseerd door de Mondriaan Stichting, de Stichting PodiumKunstwerk, het Fonds voor Amateurkunst, Theater Cosmic, Theater de Engelenbak en het Fonds voor de Podiumkunsten. Kunstenaars, programmeurs en beleidsmakers namen er aan deel.

Volgens Van der Ploeg, die zei niet te weten of zijn demissionaire status betekent dat hij ,,slechts lopende zaken mag afhandelen'' of ook beleid mag maken, moeten voor het nieuwe initiatief ,,ruimschoots financiële middelen ter beschikking worden gesteld''. ,,Structuren in de bestaande kunstwereld'' moeten verschuiven en dat ,,zal een beetje pijn gaan doen''. Men kan nu eenmaal ,,niet blazen en pijpen tegelijkertijd''. De staatssecretaris vindt het huidige kunstaanbod ,,geen evenwichtige afspiegeling van de samenleving''. ,,Waar is de wisselwerking tussen de traditionele gevestigde kunsten en de populaire cultuur? Men kan het beste populair maken én het populaire beter maken''. Van der Ploeg noemde vooral het scouten van ,,talent in de wijken erg belangrijk''.

Half juni stuurt Van der Ploeg een zogeheten ,,uitgangspuntenbrief'' naar de Tweede Kamer, waarin hij zijn beleidsvoornemens uiteenzet. Kunstinstellingen moeten vervolgens vóór 15 december hun beleidsplannen en subsidie-aanvragen indienen bij het ministerie van OCW. In september volgend jaar stuurt de staatssecretaris zijn Cultuurnota naar de Kamer, met voorstellen voor de subsidieverdeling voor de periode 2001-20004.