Uitgeversopleiding

De Universiteit van Amsterdam gaat vanaf komend studiejaar redacteuren en editors voor uitgeverijen opleiden in een speciaal programma van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde. Het gaat om een cursus van een jaar dat de studenten in hun reguliere studieprogramma kunnen inpassen terwijl ze tegelijkertijd stage lopen bij een uitgeverij. De komende twee jaar geeft het Ministerie van Onderwijs ongeveer tweehonderdduizend gulden subsidie in het kader van het project `Lerend werken, werkend leren'. Daarna moet de universiteit de kosten zelf dragen. De opleiding is een initiatief van de Neerlandici Marita Mathijsen en Lisa Kuitert. Kuitert meent dat uitgevers voor bepaalde posten liever academici in dienst nemen dan mensen met een specifiek op het uitegeverswezen gerichte hbo-opleiding. ``Veel van onze studenten zijn daar ook zeer geschikt voor, maar het ontbreekt ze vaak aan een bepaalde extra kennis en vaardigheden. Ze hebben een idealistisch beeld van de uitgeverijen, terwijl het daar in de praktijk commercieel toegaat. Er worden niet alleen meesterwerken gemaakt, er moet ook brood op de plank komen.'' De studenten zullen onder andere worden bekwaamd in het onderhouden van contacten met auteurs en het redigeren van zowel fictie- als nonfictie-boeken. Volgens Vic van de Reijt is het goed als er ``wat meer pragmatisme doordringt'' aan de universiteit. ``Hopelijk gebeurt dat ook met die opleiding. Goed redigeren en editen wordt eigenlijk nergens onderwezen, terwijl de rol van editors juist toeneemt. We geven veel boeken uit en sinds de opmars van de tekstverwerker worden de manuscripten steeds langer. Dan heb je heldere mensen met een pragmatische instelling nodig.'' Peter van Gorsel, van het Instituut voor Media Management van de Hogeschool van Amsterdam (de voormalige Frederik Muller academie), is niet bang voor de academische concurrentie. ``Veel redacteurs van uitgeverijen komen toch al van de universiteit. Ik vraag me wel af of men de studenten geen beroepsperspectief voorspiegelt dat er niet is. Het boekensegment in de uitgeverijen groeit niet echt. Wij zijn ons juist meer op de nieuwe media en op marketing gaan richten.''

    • Arjen Fortuin