Uitbreiding van directie van Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam krijgt op zeer korte termijn een nieuwe, `interne directeur'. Zijn taken zijn onder meer: de verstoorde communicatie herstellen tussen museumdirecteur Chris Dercon en de staf, de onduidelijke besluitvorming structureren en de reorganisatie begeleiden.

Afhankelijk van de omstandigheden zal deze ,,voorzitter van de directie'' een tot anderhalf jaar worden aangesteld. Dat heeft Erik Jurgens op een bijeenkomst van pers en Boijmans-staf gisteren bekendgemaakt. PvdA-senator Jurgens bemiddelde op verzoek van de Rotterdamse wethouder H. Kombrink van kunstzaken tussen Dercon en conservatoren van het museum, nadat begin april drie hoofdconservatoren openbaar maakten niet langer met Dercon te willen samenwerken. Diens ,,wispelturige'' gedrag, ,,weinig consistente beleid'' en ,,verdeel-en-heers strategie'' achtten zij schadelijk voor het museum. ,,Als de cultuurkloof tussen directie en staf in dit komende jaar niet wordt overbrugd, dan lukt het niet meer'', aldus Jurgens.

Na gesprekken met 25 museummedewerkers zei Jurgens gisteren vooral ,,verbaasd'' te zijn over de onduidelijke bevoegdheden van leidinggevende functionarissen en over de informele totstandkoming en uitvoering van de besluitvorming. Een informele organisatie kan, zoals bewezen in het verleden goed functioneren, maar als de communicatie te wensen overlaat en de spanningen toenemen – zoals in dit museum door een aankoop- en vacaturestop en ophanden zijnde nieuwbouw –, dan verergert de problematiek, aldus Jurgens.

De bemiddelaar benadrukte de ,,buitengewone betrokkenheid van de staf'' ten aanzien van het museum. Juist ,,door die gedrevenheid zijn de problemen naar buiten gekomen én kan er ook naar een oplossing worden gezocht''. Daarbij dichtte hij de nieuwe ondernemingsraad een belangrijke rol toe. De raad is vrij externe adviezen te vragen. Jurgens voorspelde dat de nieuwe directie-voorzitter een sterk, persoonlijk gezag en géén portefeuille heeft. ,,Hij heeft zijn bereidheid al uitgesproken en veel belangstelling getoond. (...) Hij zal vooral luisteren, als procesbegeleider op de achtergrond optreden, maar tóch duidelijk aanwezig zijn.'' Gezien de bestaande financiële tekorten en de vacaturestop ,,wordt B&W van Rotterdam dringend verzocht de kosten van de tijdelijk directeur niet ten laste te laten komen van het museum.''

Op de vraag van een journalist hoe Dercon zich na deze bemiddelings-uitkomst voelde, zei hij ,,opgelucht'' te zijn en ,,de enorme kwetsbaarheid van het instituut'' te hebben ervaren. Dercon: ,,Ik zal een paar voorbeelden geven: je kunt wispelturig vervangen door flexibel, verzamelen door ontzamelen en vertraging door versnelling.'' Deze uitlatingen hadden vermoedelijk betrekking op het verwijt van wispelturigheid dat hem gemaakt was en op de interne protesten tegen zijn recente voornemen om een doek van Mark Rothko uit de collectie te verkopen. ,,Elk museum is op zoek naar een eigen identiteit'', vervolgde Dercon. En hij eindigde met de retorische vragen ,,wat is een museum, hoe moeten wij in de toekomst gaan opereren?'' Wat zijn opmerkingen over ,,flexibel'' en ,,ontzamelen'' precies betekenden, kon niet meer worden gevraagd. Terwijl de museumstaf napraatte in de museumgangen, was de directie verdwenen. In de bovenliggende zalen werd intussen hard gewerkt aan de jubileumtentoonstelling, 150 jaar Boijmans, die vandaag opent.

    • Marianne Vermeijden