Kabinetscrisis 1

Het lijkt onterecht de kabinetscrisis geheel toe te schrijven aan VVD-senator Wiegel. De `schuld' dient op zijn minst gedeeld te worden door D66, met name de heer de Graaf die te vroeg en naarmate de tijd vorderde, steeds intenser verklaarde ,,dat een VVD-tegenstem het einde van het kabinet zou betekenen''.

Er ligt een enorme waslijst van landsbelangrijke zaken die om oplossing en/of uitvoering vragen: vreemdelingen, files, Schiphol, Betuwelijn, HSL ,uitvoering Sociale wetgeving, Defensienota, etc. D66 offert dus spoedige en voorspoedige regeringsacties op deze terreinen op aan een – in dit licht – secundaire issue, die bovendien door de in het referendumvoorstel ingebouwde beperkingen bijna een non-issue is geworden.

Overigens ben ik tegen referenda (14 jaar in Zwitserland hebben mij de bezwaren goed doen zien) en juich ik de tegenstem van de heer Wiegel toe.

    • Mr. Ch.A. Blomjous