Havank

De gemeente Leeuwarden heeft besloten een woonwijk in het noorden van de stad Havankpark te noemen. Op 22 juni, de sterfdag van Hans van der Kallen, alias Havank (1904-1964), zal daar niet alleen een Havanklaan worden ingewijd, maar ook een aantal straten waarvan de namen zijn ontleend aan de romanfiguren uit Havanks werken: de Carlierstraat, de Joram Jorkinsstraat, de Manon de Bercystraat, het Circus Mikkeniepad en het Merckenspad. Tevens zal de komende jaren een dertigtal wandel- en ruiterpaden in het aangrenzende Leeuwarder Bos worden vernoemd naar figuren uit Havanks Schaduw-reeks.

De vernoemingen zijn het gevolg van de activiteiten van de stichting Mateor, het officiële Havank-genootschap. Die werd vijf jaar geleden opgericht door een aantal liefhebbers om iets te doen aan de deplorabele toestand waarin het grafmonument van de schrijver zich op dat moment bevond. Inmiddels is het graf weer in goede staat en komt het genootschap jaarlijks bijeen op de katholieke begraafplaats in Leeuwarden om Havank te herdenken.

Aanleiding voor die traditie is een passage in het boek In memoriam de Schaduw, waarin het testament van de hoofdpersoon in Havanks bekendste werken, Charles Carlier alias de Schaduw, wordt geopend. Daarin wordt de wens uitgesproken ``dat elk jaar, op de verjaardag van mijn verscheiden, mijn vrienden hier bijeenkomen voor een luisterrijk maal en om het glas te heffen op iemand die mens is geweest naar zijn beste vermogen''. Dat fictieve testament mag enigszins autobiografisch opgevat worden, vindt voorzitter P.H. Oosterhuis van Mateor. ``En dit jaar heffen wij niet alleen het glas, maar worden bovendien de straatnamen onthuld en reiken we de prijzen uit van een verhalenwedstrijd die we onder scholieren hebben uitgeschreven.'' Het gemeentebesluit om straten naar Havanks fictieve personages te vernoemen is een indirect gevolg van de oprichting van het Havank-genootschap. ``Destijds heb ik in een interview geroepen dat er een Havankstraat moest komen'', zegt Oosterhuis. ``Twee jaar geleden werden wij plotseling gebeld door de straatnamencommissie van de stad en mochten we voorstellen doen. Verderop in de stad is bovendien nog een straat naar Van der Kallen genoemd, in de buurt van de Escherweg en de Slauerhoffweg.'' De tweehonderd donateurs tellende stichting wil de belangstelling voor haar held op zoveel mogelijk manieren levend houden. Oosterhuis: ``In 1995 hebben wij al een leraar Nederlands in ruste bereid gevonden een lesbrief over Havank te vervaardigen. Die is de middelbare scholen hier in Leeuwarden aangeboden, tot nu toe zonder resultaat. Wij vinden het ook nog steeds zeer jammer dat de Schaduw-reeks niet wordt toegelaten op de leeslijsten voor de eindexamens. Terwijl de boeken toch spannend zijn en Havanks stijl zeer verzorgd is.''

    • Arjen Fortuin