Gezichtsverlies voor Blair in Lagerhuis

De Britse premier Tony Blair heeft fors gezichtsverlies geleden bij een stemming in het Lagerhuis over hervorming van de sociale wetgeving. Het voorstel van de regering om meer dan 2 miljard gulden te bezuinigen op uitkeringen voor arbeidsongeschikten – in combinatie met plannen om passend werk te vinden voor degenen die daartoe in staat zijn, stuitte op tegenstand binnen de eigen Labour-fractie. Het wetsvoorstel werd dank zij de grote meerderheid van Labour weliswaar met 310 tegen 270 stemmen aangenomen, maar 65 Labour-parlementariërs stemden tegen en 14 onthielden zich van stemming. Sinds Blairs aantreden was de rebellie van dissidenten binnen de fractie, vooral ter linkerzijde waar geen enthousiasme bestaat voor Blairs New Labour, niet eerder zo groot. De kans dat de wet in het Hogerhuis geen meerderheid zal halen is toegenomen. ,,De regering heeft geweigerd te luisteren naar de kritiek van het Lagerhuis'', aldus Lord Ashley van Labour. (AP, Reuters)