Eindelijk Eureka!

Om twee uur 's middags, een uur later dan afgesproken, kwam het gezelschap managers van het puikje van de Europese industrie het Brusselse restaurant binnen. De Franse prof. Jean-Jacques Payan was lyrisch en nam net als de anderen tijd voor een aperitief, hoewel het voor de geplande lunch al rijkelijk laat werd. Hij zei dat hij net van de mooiste bijeenkomst van zijn leven kwam.

De andere aanwezigen, allen topmensen van onderzoeksafdelingen van grote industrieën, knikten enthousiast en hieven het glas. De Nederlandse industrie was vertegenwoordigd door Philips, Ten Cate Nicolon en DSM. Na het bereiken van zo'n indrukwekkend resultaat reist een R&D manager, een senior vice-president, een manager for corporate R&D, een Director economic department of een vice-president technology niet spoorslags terug naar zijn werk. Hij wil eerst genieten.

Maar wat was precies de aanleiding voor hun tevredenheid? Prof. Payan wilde het voorlezen, woord voor woord. Hij had het concept geschreven. De 38 aanwezigen hadden urenlang over ieder woord gedebatteerd en daarom verdienden alle woorden gelijke aandacht. Tweeëneenhalve pagina tekst las prof. Payan langzaam voor. De inhoud was echter bijzonder eenvoudig: onderzoek is belangrijk voor Europa en daarom is het aan te bevelen dat de regeringen meer subsidies verstrekken voor het onderzoeksprogramma Eureka.

Bij wat Payan vervolgens vertelde, moet de voormalige Franse president Mitterrand zich in zijn graf hebben omgedraaid. Eureka werd in 1985 door Mitterrand bedacht om te voorkomen dat het technologische niveau van de Europese industrie een hopeloze achterstand zou krijgen bij de Amerikaanse, die van president Reagan een financiële injectie voor onderzoek kreeg via het defensieproject Star Wars. Maar de Europese regeringen gaven al jaren steeds minder geld aan Eureka. Waarom wist Payan ook niet precies.

Daarna zei hij dat het hem speet dat speciaal genode gasten als gevolg van de vertraging de lunch lieten schieten omdat zij werkverplichtingen hadden. Maar hij vroeg hen om niet te vergeten de verantwoordelijke Europese ministers op het Eureka-verlangen naar meer subsidie te wijzen.

    • Ben van der Velden