Doorbraak blijft uit over Kosovo

In Moskou hebben de Kosovo-gezanten Viktor Tsjernomyrdin (Rusland), Martti Ahtisaari (EU) en Strobe Talbott (VS) geen doorbraak bereikt in hun overleg over Kosovo.

Tsjernomyrdin bracht gisteren verslag uit van zijn overleg met de Joegoslavische leider Slobodan Miloševic, woensdag, waarbij de sfeer volgens hem ,,gespannen'' was. Centraal in Moskou stond de invulling van belangrijke details in het plan van de G8, de rijkste industrielanden in de wereld en Rusland, en op de formulering van een ontwerp-resolutie in de Veiligheidsraad. De drie gezanten prezen de constructieve sfeer van hun overleg, maar traden niet in details. Tsjernomyrdin zei: ,,We zoeken een oplossing, we blijven die zoeken en we zullen die vinden.'' Vanochtend werd het overleg echter beëindigd zonder dat overeenstemming werd bereikt. Volgende week wordt verder gepraat.

Het G8-plan staat vandaag ook weer centraal in overleg van hoge ambtenaren uit de acht betrokken landen in Bonn. Zij slaagden er woensdag niet in overeenstemming te bereiken over de details en vanochtend werd in Bonn gezegd dat een doorbraak er waarschijnlijk ook vandaag niet in zit.

De meningsverschillen concentreren zich op de volgorde van de stappen die moeten worden genomen en op de samenstelling van een vredesmacht voor Kosovo. De NAVO wil dat eerst een resolutie in de Veiligheidsraad wordt aangenomen, dat Belgrado die resolutie accepteert, dat het vervolgens troepen uit Kosovo terugtrekt en dat pas dan de NAVO haar luchtacties staakt. Rusland wil beginnen met een staking van de luchtacties. Rusland verzet zich bovendien tegen de eis dat de NAVO de vredesmacht moet leiden.

In Washington spraken gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Groot-Brittannië, Albright en Cook, in een demonstratief gezamenlijk optreden bij CNN tegen dat beide landen over de crisis van mening verschillen, bijvoorbeeld over de inzet van grondtroepen. Ook president Clinton prees de eenheid van de NAVO. Hij zei dat over de kerneisen aan Belgrado – een troepenaftocht uit Kosovo, de terugkeer van vluchtelingen en de legering van een door de NAVO geleide vredesmacht – niet kan worden onderhandeld. (Reuters, AFP)

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: De Italiaanse premier Massimo D'Alema pleitte gisteren in Brussel voor een pauze in de NAVO-luchtacties zodra de G8 het eens is over de tekst van een VN-resolutie over Kosovo. ,,Als we overeenstemming hebben [over zo'n resolutie], moet er een pauze komen in de bombardementen'', aldus D'Alema na een gesprek met secretaris-generaal Solana. De pauze zou 72 uur kunnen duren. In die tijd zou Belgrado positief moeten reageren op de resolutie. Doet het dat niet, dan moeten de luchtacties worden hervat, aldus D'Alema. De NAVO wil echter dat de bombardementen pas worden gestopt als Joegoslavië voldoet aan de basiseisen van de NAVO. NAVO-woordvoerder Jamie Shea herhaalde dat gisteren nog eens.

De Italiaanse premier kreeg van Solana uitleg over het droppen van NAVO-bommen in de Adriatische Zee. Deze bommen, die door vissers werden opgevist, hebben in Italië boosheid gewekt. ,,We kunnen nu de grootte van het gevaar inschatten'', aldus D'Alema. Tot nu toe zouden 143 ongeëxplodeerde bommen in zee zijn beland.

Solana zei ,,geen enkel effect'' te verwachten van het ontslag van de regering-Kok: ,,Het Nederlands buitenlands beleid is zeer stabiel. Deze regering neemt de zaken waar.''