D66 praat mee over herstel van coalitie

D66 is bereid met PvdA en VVD te praten over herstel van het kabinet-Kok, maar verwacht daar niets van. Mogelijk wijst de koningin vandaag een informateur aan, die moet onderzoeken of herstel mogelijk is.

Eerder wees D66 reconstructie van het woensdag uiteen gevallen kabinet nog af, maar gisteren, na het uitbrengen van zijn advies aan koningin Beatrix, zei fractievoorzitter De Graaf: ,,Wij zijn redelijke mensen en als de andere partijen een lijmpoging hebben geadviseerd, zal ik niet weigeren daaraan mee te werken.''

De fractievoorzitters van PvdA en VVD, Melkert en Dijkstal, hebben gisteren in hun advies aan de koningin aangedrongen op een onderzoek naar herstel van het driepartijenkabinet. Melkert wil aan het vorig jaar gesloten regeerakkoord afspraken toevoegen die het wegvallen van het correctief referendum voor D66 kunnen compenseren, zo liet hij na zijn bezoek aan de koningin weten. De Graaf zei zich niet te kunnen voorstellen waaruit die toevoegingen zouden moeten bestaan: ,,Ik kan geen ideeën, verwoordingen of een akkoord bedenken, maar misschien kunnen anderen dat wel. Het zal alleen wel iets heel bijzonders moeten zijn'', aldus De Graaf.

Melkert wilde desgevraagd niet aangeven waaruit de toevoegingen zouden moeten bestaan. Wel bevestigde hij dat er nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de gekozen burgemeester, maar hij kon zich ,,ook vele andere onderwerpen'' voorstellen, zo gaf hij aan.

Dijkstal wacht af met welke suggesties Melkert komt. Voor de VVD geldt dat een `rompkabinet' van PvdA en VVD moet worden gevormd als gesprekken over herstel van het kabinet niets opleveren, maar de PvdA is er vooralsnog geen voorstander van alleen met de VVD door te regeren. Volgens Melkert valt die keuze buiten het mandaat dat de drie partijen vorig jaar van de kiezer kregen.

D66-fractievoorzitter De Graaf adviseerde de koningin tot het snel uitschrijven van verkiezingen. Voor D66 geldt dat de ,,programmatische en politieke grondslag van het kabinet in ernstige mate is aangetast''. Volgens De Graaf kan de coalitie niet doorgaan, nadat VVD-senator Wiegel in de nacht van dinsdag op woensdag in de Eerste Kamer invoering van het referendum blokkeerde. Hij vindt dat ,,de geloofwaardigheid'' van D66 en ,,de betrouwbaarheid'' van de VVD als coalitiepartner in het geding zijn. Behalve D66 zijn ook de oppositiepartijen CDA en GroenLinks voorstander van het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. Vanmiddag zouden de leiders van de kleinere fracties in de Tweede Kamer worden ontvangen door de koningin.