Brill koopt Vista Sciences Press

De uitgeverijen Koninklijke Brill in Leiden en Vista Science Press in Zeist hebben in beginsel een akkoord bereikt over de overname van VSP door Brill. VSP is een kleine en gespecialiseerde, wetenschappelijke uitgeverij van engelstalige publicaties in zowel fundamentele als toegepaste natuurwetenschappen. Afnemers zijn o.a. universiteitsbibliotheken en industriële laboratoria werereldwijd. Brill is vooral gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van de alphawetenschappen. Brill zal de aankoop, die binnen enkele weken wordt afgerond, contant betalen.