Witte vlag

In het artikel `Witte vlag' (NRC Handelsblad, 15 mei) over de capitulatie van Rotterdam in de middag van 14 mei 1940, staat, dat de brand op de foto niet te zien is. Dat is ook volstrekt onmogelijk, want ten tijde van de capitulatie door kolonel Scharroo en kapitein Backer brandde er in Rotterdam nog niets. De Duitsers hadden namelijk enige uren daarvoor gedreigd, dat als Rotterdam niet binnen een bepaalde korte tijd zou capituleren, zij de stad met bommen zouden bestoken. Deze dreiging was bij het Rotterdamse opperbevel op de Walenburgerweg terechtgekomen. Daarop besloot de militaire Nederlandse/Rotterdamse overheid aan de Duitse eis gevolg te geven en stuurde kolonel Scharroo, kapitein Backer plus majoor Van Ommering naar de Willemsbrug, waar zij ontvangen werden door de Duitse General der Flieger, generaal Student die de overgave accepteerde. Van Nederlandse kant werd toen gevraagd op welke wijze de Duitsers ervoor konden zorgen, dat het geplande bombardement niet zou doorgaan.

Wel, heel eenvoudig was het antwoord. We schieten wat lichtkogels op en dat is het teken voor onze Luftwaffe dat het bombardement niet mag doorgaan. Helaas heeft het grootste deel van het eskader deze seinen echter niet opgemerkt en ging het bombardement toch door. Een kleine groep Duitse vliegtuigen heeft de lichtkogels wel gezien en keerde naar de basis in Duitsland terug of gooide haar bommen neer bij Dordrecht of de Moerdijk. Ikzelf was toen burger-administrateur bij de genietroepen en heb het verhaal uit de eerste hand van de kapitein J.D. Backer vernomen.

    • H.H. Meijler