VVCS waarschuwt voor nieuwe bond

De spelersvakbond VVCS waarschuwt zijn leden deze week in een speciaal schrijven voor de Unie ProProf. De nieuwe vakorganisatie voor beroepsvoetballers, die tot stand kwam op initiatief van een aantal makelaars, stuurde onlangs alle spelers in het betaald voetbal een wervingsfolder waarin zij werden uitgenodigd gratis lid te worden. Onder het kopje `Unie ProProf kost niks en is niks' stelt de VVCS nu in een bijlage van de Nieuwsflits de kwaliteit van de jonge organisatie ter discussie.

Unie ProProf is ontstaan nadat een aantal makelaars (onder wie Jansen, Van Dalen, Ploegsma, Lens) ProProf oprichtte met het doel deel te nemen aan de onderhandelingen over een voetbal-cao. De organisatie die zegt 200 leden te vertegenwoordigen wendde zich tot de Unie, de derde vakcentrale van Nederland met 80.000 leden. John van den Brom, John Veldman (beiden Vitesse), Bert Konterman (Feyenoord) en Dirk-Jan Derksen (FC Zwolle) hebben als actieve spelers zitting in het bestuur van de nieuwe beroepsorganisatie.

Bij de VVCS betalen de spelers een inkomensafhankelijke bijdrage die varieert van 7,50 tot 40 gulden per maand. In ruil daarvoor krijgen ze gratis begeleiding bij contractbesprekingen en juridisch advies. Unie ProProf verwijst de spelers voor deze zaken naar hun ,,persoonlijk management'' waarmee ze niet hoeven te breken om lid te worden. Maar wie nu wordt begeleid door de VVCS zal zich na de overstap naar Unie ProProf toch tot een makelaar moeten wenden. ,,Voor contractbegeleiding en bij conflicten geeft de zich vakbond noemende organisatie niet thuis. Wat is er dan nog kosteloos?'', vraagt de VVCS zich af.

Theo van Seggelen, voorzitter van de spelersvakbond, vindt Unie ProProf ,,een makelaarsclubje dat niet serieus moet worden genomen''. Daarom weigert hij met de nieuwe organisatie te onderhandelen over een CAO. Jacques Teeuwen, onderhandelaar van Unie ProProf, is hier woedend over. Van Seggelen legt uit waarom hij niet met de jeugdige bond aan tafel wil. ,,Dat zou in strijd zijn met de afspraken. Ook de werkgeversorganisatie FBO heeft geen mandaat van de achterban om met ProProf te praten. Die nieuwe organisatie is een initiatief van de makelaars. De zaakwaarnemers worden voor hun deals betaald door de clubs. Hoe kunnen ze dan in alle objectiviteit een CAO afsluiten? Ik heb ook moeite met de doelstellingen. Die zijn niet gericht op individuele belangen. Unie ProProf is dan ook een lege huls en geen echte vakbond. Een organisatie die er alleen op uit is een CAO af te sluiten en beslist geen 200 leden heeft.''

Teeuwen van Unie ProProf begrijpt niet waarom Van Seggelen hem steeds zwart maakt en zelfs zijn standpunten weigert aan te horen. ,,De Unie is een legitieme en gerespecteerde organisatie die elk jaar honderden CAO's afsluit.'' Van Seggelen: ,,Ik vind het onzorgvuldig van De Unie om het zo te doen. De overige 80.000 leden van deze vakbond zullen het niet leuk vinden dat profvoetballers gratis lid mogen worden.''

Intussen komt een CAO steeds dichterbij. Die is gewenst door de clubs om de effecten van de flexwet uit te schakelen. Hierdoor kunnen spelers die na drie jaar bij dezelfde club een contract tekenen elk moment hun verbintenis opzeggen. Het is de vraag wie de nieuwe collectieve overeenkomst gaat afsluiten. De werkgeversorganisatie FBO wil op 3 juni tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering CAO-voorstellen van zowel de VVCS als Unie ProProf voorleggen aan de clubs. Wessel Weezenberg namens de FBO: ,,Wij willen het liefst een CAO waar drie partijen aan deelnemen. Unie ProProf heeft bij ons een wensenlijst ingediend waarvan wij denken dat de clubs ermee kunnen instemmen.''

De VVCS zal volgende week een eindbod neerleggen bij de FBO. Van Seggelen wil de flexwet opschorten. ,,Op korte termijn vinden we toch geen oplossing'', aldus de vakbondsleider. Weezenberg denkt dat het punt van de flexwet geen obstakel meer zal vormen. ,,Ik vermoed dat we daar nu wel uitkomen. Maar het moet een CAO worden die betaalbaar wordt voor 36 clubs.''

In theorie is het mogelijk dat de clubs op 3 juni besluiten alleen met Unie ProProf in zee te gaan. Weezenberg verwacht dat het ministerie van Sociale Zaken ondanks de geringe dekking bij de spelers toch de zogenoemde algemeen verbindend verklaring zal afgeven.

Van Seggelen beseft dat hij buitenspel kan komen te staan. Met de moederorganisatie FNV heeft hij uitgezocht wat de gevolgen kunnen zijn. ,,De betrokken partijen die een CAO afsluiten moeten representatief en objectief zijn. Wij zullen als grootste spelersvakbond bezwaar aantekenen en dan komt die goedkeuring van Sociale Zaken er zeker niet in het eerste jaar.''

    • Erik Oudshoorn