Val Paars II

ALGEMEEN DAGBLAD

[...]De Schuldvraag zal de komende maanden nog vele malen op verschillende manieren worden beantwoord, maar in elk geval past de vaststelling dat de coalitie dit netelige onderwerp op een fatale manier heeft onderschat.

[...]Een poging te redden wat er te redden valt, is in de gegeven omstandigheden te verkiezen boven een voortijdige stembusgang. De kiezers hebben hun voorkeur duidelijk uitgesproken, alleen een enkele niet-rechtstreeks gekozene in de Eerste Kamer gooide een beetje roet in het eten.

de VOLKSKRANT

[...]Hoewel geen kiezer er op wacht, liggen nieuwe verkiezingen helaas wel voor de hand. Staatsrechtelijk is er weliswaar geen echt bezwaar tegen de door Dijkstal geopperde gedachte Paars te reconstrueren tot een PvdA-VVD-kabinet. [...]Het zou van een bedenkelijk cynisme getuigen om na het failliet van het referendum ook nog eens te breken met de in de jaren zestig onstane gewoonte de kiezers na een crisis een nieuw mandaat te vragen. Denkbaar is wel een rompkabinet dat met een beperkt mandaat verkiezingen voorbereidt en vooral ook de volle politieke verantwoordelijkheid voor de oorlog in Kosovo dragen kan. Als ze het willen, kunnen PvdA en VVD daarmee bewijzen dat er nog perspectief in hun samenwerking schuilt.

TROUW

[...]In de ontstane situatie ligt het niet voor de hand een lijmpoging te ondernemen. [...]Daar komt de bijzondere omstandigheid bij dat Nederland is betrokken bij een oorlog, die ingrijpende beslissingen meebrengt. In dat licht mag van PvdA en VVD, de afgetekende winnaars van de laatste verkiezingen, worden gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat wil zeggen dat deze partijen, die samen over een ruime meerderheid in de Kamer beschikken, ernstig pogen samen een kabinet-Kok III te vormen. Als blijkt dat ze dat niet aandurven of aankunnen, moet aan alternatieve coalities worden gedacht. Maar dan moet eerst de kiezer spreken.

DE TELEGRAAF

[...]D66 verwacht nu alle heil van de oppositie. Dat had zij vorig jaar mei moeten doen na de afstraffing van de kiezers voor haar gebrekkige inbreng. PvdA en VVD staan voor de vraag wat te doen. Het is het beste als zij in de lopende kabinetsperiode op basis van het regeerakkoord doorgaan met regeren [...]. Ze hebben een meerderheid en kunnen laten zien samen tot regeren in staat te zijn.

DE STANDAARD

[...]Wiegel ambitieus? Wellicht. Wie in complotten gelooft, kan zelfs speculeren over een couppoging. Aantonen dat huidig VVD-leider Hans Dijkstal geen gezag heeft. Chaos veroorzaken. Om zichzelf dan naar voren te schuiven als kopstuk, voor een coalitie VVD-CDA misschien? Als dat echt de bedoeling was, dan was het onhandig van Wiegel. Zijn `nacht' was een bad in de schijnwerpers, maar heeft hem te veel vijanden opgeleverd om nog ooit een echte comeback te realiseren.