Toezicht bijzonder kritisch over Nuts

De toezichthouders in de verzekeringsbranche hebben de duimschroeven bij Nuts Ohra flink aangedraaid. Zowel de Verzekeringskamer als de CTU, onderdeel van de Ziekenfondsraad, heeft de directie onder zware druk gezet om orde op zaken te stellen. Begin volgende maand moet een saneringsplan zijn ingediend. Is dit niet het geval dan zullen de toezichthouders een bewindvoerder aanstellen die schoon schip moet maken.

De Haagse verzekeraar Nuts kampt al geruime tijd met automatiseringsproblemen, waardoor er naar verluidt grote moeilijkheden in de administratie zijn ontstaan. Gisteren werd ook bekend dat het verlies bij Nuts circa 80 miljoen over vorig jaar zal bedragen. Op het ziekenfonds van Nuts bedroeg het tekort ruim 14 miljoen, terwijl de (particuliere) ziektekostenverzekeringen zelfs een verlies van 88 miljoen melden.

Tot nog toe heeft de Ziekenfondsraad volstaan met een aanwijzing, een vorm van buitengewoon strak toezicht. Dat is een wapen dat relatief zelden voorkomt. ,,Het is de afgelopen tien tot vijftien jaar misschien vier tot vijf maal voorgekomen'', aldus een woordvoerder van de raad. De maatregel van de Ziekenfondsraad geldt alleen voor het fonds.

Voor het moederbedrijf Nuts Ohra Beheer waren de grote verliezen enkele maanden geleden aanleiding de twee directeuren van Nuts, A. Boekenstein en J. Buitenhuis de laan uit te sturen. Conflicten met de ondernemingsraad leidden er zelfs toe dat ook bestuursvoorzitter D. Huesmann van Nuts Ohra Beheer vertrok.

Vier jaar geleden legde de Ziekenfondsraad Nuts ook al een bestuurlijke aanwijzing op. Nuts had in het verleden onterecht declaraties ingediend en ook toen schoot de administratie en de interne accountantscontrole tekort. De Ziekenfondsraad oordeelde destijds dat de bestuurders van de zorgverzekeraar hadden gefaald.

De CTU laat zich in een recente brief bijzonder kritisch uit over Nuts Ohra. Zo spreekt de toezichthouder over een ,,hoogst problematische situatie'' en wordt de raad van commissarissen nalatigheid verweten.