Nacht van Wiegel is eerbetoon aan de democratie 5

Het is te hopen dat deze Nacht van Wiegel op langere termijn gelijkgesteld zal worden met `de nacht van de democratie'. Te weten de nacht waarin de democratie heeft gezegevierd. Ten eerste omdat het wetsvoorstel tot een referendum het (gelukkig) niet heeft gehaald. Ten tweede omdat een senator uit de Eerste Kamer zijn hart en geweten heeft gevolgd en niet is gezwicht uit partijpolitieke en opportunistische overwegingen. Ten derde omdat de grootste ogenschijnlijke voorstander van de democratie, te weten D66, ontmaskerd is als een partij die bereid is een kabinet te laten vallen, omdat zij door een tegenstem, n.b. in de senaat, haar zin niet krijgt. Niet de enkele tegenstem van Wiegel geeft te denken, doch de consequenties die D66 daaraan meent te mogen en kunnen verbinden.

    • E.T. van den Hout