Nacht van Wiegel is eerbetoon aan de democratie 2

Wanneer een gekwalificeerde meerderheid niet wordt behaald vanwege het ontbreken van één stem, dan bestaat er kennelijk toch onvoldoende draagvlak in de groep van gekozen beslissers. In die zin ben ik blij, dat democratie effect sorteert. Daarom vind ik het onzin, dat een kabinet zou moeten vallen.

Wat me stoort is ten eerste de overdreven druk vanuit D66 (wellicht mede om een politieke `ramp' vanwege de Bijlmer te voorkomen) en ten tweede het overstag gaan van vier VVD-senatoren voor oneigenlijke druk. In mijn beleving heeft Wiegel de werking van de democratie gered. En ik stem niet eens VVD.

    • Erwin P. Weststrate