Minderheden

In J.L. Heldrings `Dezer Dagen' van 14 mei staat:,,In Europa bewesten Rusland en benoorden Servië zijn er nauwelijks minderheden meer [...].'' Naar mijn ervaring is dit inderdaad een wijdverbreide overtuiging onder de onderscheiden dominante cultuurmeerderheden van de staten in dit gebied, ook bij individuen die wel beter konden weten. Hèt voorbeeld is Frankrijk, waarvan elke regering, ondanks Vlamingen, Bretons, Basken, Occitans en Elzassers, volhoudt dat op zijn grondgebied geen minderheden voorkomen en weigert het Europees Handvest ter bescherming van minderheden te ratificeren.

Toevallig las ik de bedoelde zin bij terugkeer van het jaarlijkse congres van de F(ederal) U(nion of) E(uropean) N(ationalities), waar ik, als bestuurslid, de Raad van de Friese Beweging vertegenwoordigd heb. Bij het secretariaat van de FUEN in Flensburg ligt een lijstje van de tientallen minderheden in Europa bewesten Rusland en benoorden Servië.