Mensenrechten

Afgelopen zaterdag (15 mei) stond in deze krant een vraaggesprek met het Joegoslavische juristenechtpaar Milinkovic. Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het klakkeloos afdrukken van de opinies van representanten van het regime van Milošovic (zo opgevat onder andere omdat een van hen werkt op de Joegoslavische ambassade in Den Haag).

Het is zonder twijfel interessant om te lezen hoe Joegoslaven in dit land denken over de huidige ontwikkelingen, en temeer waar hun beroepsachtergrond daar een zekere toegevoegde waarde aan biedt. Echter, als zij, geheel in lijn met Milošovic, verklaren dat de Albanese vluchtelingen uit Kosovo slechts door toedoen van de NAVO op de vlucht zijn, doen zij toch een niet bepaald onschuldige uitspraak. Het lijkt mij in beginsel simpel: óf zij hebben gelijk, en dan moet dat onderbouwd worden, óf zij miskennen genocide.

Dat Branko en Sanja Milinkovic juristen zijn lijkt hun uitspraken te legitimeren, maar doet dat niet. Hoewel Branko Milinkovic zich veel met mensenrechten heeft beziggehouden gaat het hem niet om mensenrechten, maar om rechten van en voor Serviërs. Als hij werkelijk begaan zou zijn met mensenrechten, dan zou hij inzien dat tegenwoordig de internationale gemeenschap steeds meer supranationale noties, zoals mensenrechten, maar ook vrijhandel, stabiliteit en welvaart, plaatst boven nationale belangen.

    • Joop H.M. Remmé