`Laat markt maar werken in de sociale zekerheid'

Verzekeraar Aegon en de ABN Amro bank stellen lagere WW- en WAO-premies in het vooruitzicht, zodra zij toetreden tot de te privatiseren uitvoering van de sociale zekerheid.

Aegon en ABN Amro durven tot nu toe als enigen de sprong in het diepe aan. Zij willen de markt die de op stapel staande privatisering van de sociale zekerheid braak legt op eigen kracht betreden, zonder een samenwerkingsverband aan te knopen met één van de bestaande uitvoeringsinstellingen. Anderen, zoals Achmea, ING (met Nationale Nederlanden) en de Rabobank (met Interpolis) gingen al allianties aan met achtereenvolgens Gak, SFB en GUO/Cadans. Pensioenfonds ABP wil USZO inlijven. De vijf bestaande uitvoerders zijn daarmee al op voorhand aan marktpartijen gebonden zodra de privatisering, naar verwachting in 2002, zijn beslag krijgt. Vijf vragen aan directeur Johan van der Werf van Aegon Nederland.

Was u te laat met het aanknopen van banden met bestaande uitvoerders?

,,Wij denken juist voordeel te kunnen behalen door niet samen te werken met een bestaande uitvoeringsinstelling. Het is veel goedkoper om zelf een nieuwe, efficiënt ingerichte organisatie op te zetten. Een bestaande organisatie overnemen levert alleen maar een hoop onnodige ballast op, zoals verouderde computersystemen, dure gebouwen en veel personeel. Dat zijn juist onderdelen waar wij op willen besparen. Daar is overigens niet mee gezegd, dat wij nooit de diensten van bestaande uitvoerders zullen inhuren.

Gaat u zich niet te veel richten op kosten besparen en te weinig op werknemers weer aan de slag te krijgen?

,,Wij denken juist kosten te kunnen besparen door werknemers snel weer aan werk te helpen. Dáár moeten we op gaan concurreren met andere uitvoerders. We gaan niet alleen maar premies innen en uitkeringen verstrekken, als verzekeraar zijn we gespecialiseerd in preventie. Werkloosheid kunnen we misschien moeilijk beïnvloeden, maar arbeidsongeschiktheid wel. Vergelijk dat maar met een brandverzekering. Tien jaar geleden keerden we bij een brand gewoon uit. Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan preventie, dat heeft geleid tot fors lagere premies. Zo kan het met werknemersverzekeringen ook, dat is een kwestie van verzakelijking van de uitvoering. Verzakelijking gaat niet ten koste van iemands recht op een uitkering, maar het leidt wel tot lagere kosten. Laat de markt maar werken.

U denkt 30 procent goedkoper te kunnen werken dan bestaande uitvoerders. Is dat met of zonder een startsubsidie?

,,Dat zijn twee verschillende dingen. Wij kunnen de werknemersverzekeringen goedkoper uitvoeren, maar voor we in die markt stappen, willen we dezelfde startpositie als de bestaande uitvoerders. Als het Gak zijn automatisering voor 675 miljoen gulden uit premiegelden mag oplappen, willen wij ook een bijdrage.

Ziet u ervan af als u geen startsubsidie krijgt?

,,Het gaat ons niet zozeer om een startsubsidie, het gaat ons vooral om een gelijke startpositie. Als we die niet hebben, dan beginnen we er niet aan. Wij hopen ook niet dat de privatiseringsoperatie uitgesteld wordt, nu het kabinet gevallen is. De startdatum is nu 1 januari 2002. Als dat 2003 of 2004 wordt, is de lol er voor ons echt af.''

    • Jochen van Barschot