IN NEDERLAND

Hoewel Nederland niet volledig verduisterd zal zijn op 11 augustus, zijn er op en voor die datum wel diverse activiteiten die met de eclips verband houden.

Sterrenwachten

De meeste publiekssterrenwachten besteden voor en op 11 augustus uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering, met tentoonstellingen of films. Een definitieve lijst van activiteiten is nog niet bekend. Op een Internetsite verschijnt de komende maanden een actueel overzicht van de activiteiten, openingstijden en plaatsen: www.zonsverduistering.nl. Vereniging van Publiekssterrenwachten, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, (030) 2 32 14 56, fax (030) 2 30 04 83, e-mail publiekssterrenwachten@wxs.nl

Voorstelling

In het planetarium Natura Artis Magistra draait de voorstelling Eclips. Op de binnenkant van een grote koepel is de sterrenhemel te zien via een Zeiss-sterrenprojector. Speciale effecten en tientallen diaprojectoren zorgen voor een natuurgetrouw beeld van de zonsverduistering. Het programma duurt 25 minuten. Eclips draait tot en met 11 augustus dagelijks om 13 en 15 uur.

Op 11 augustus kan het publiek onder begeleiding van deskundigen bij het planetarium de gedeeltelijke verduistering bekijken. Met een toegangskaart voor Artis is het planetarium gratis toegankelijk. Entreeprijzen Artis: volwassenen 25 gulden, 65+ 22,50 gulden, kinderen van 4-12 jaar 17,50 gulden.

Natura Artis Magistra, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam, (020) 523 34 00, fax (020) 523 34 19 Internet: www.artis.nl