Illegale hartoperaties

Het academisch ziekenhuis in Rotterdam voert illegale hartoperaties uit. Daarbij gaat het om het implementeren van een `cardiale defibrillator'. Het ziekenhuis heeft daar geen vergunning voor. Bij zeker twee patiënten hebben is het hartcentrum zo'n defibrillator ingebracht, zo meldde onlangs het maandblad van het ziekenhuis. Hiervoor is, onder meer om de kosten ervan (75.000 gulden per stuk), toestemming van de minister nodig. Minister Borst (Volksgezondheid) stelt een onderzoek in.