Geruzie om laatste wilde hamsters

Zijn er nog maar twee in het wild levende hamsters of enkele honderden exemplaren? En: moeten de laatste hamsters in hun leefgebied in Zuid-Limburg worden beschermd of moeten ze juist worden gevangen om te kunnen fokken?

De redding van de wilde hamster in Nederland, ook wel korenwolf genoemd, is gisteren uitgelopen op ruzietje tussen de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Limburgse gedeputeerde O. Wolfs (Natuur en Landschap) vindt het vangen van de hamsters ,,ontoelaatbaar'' en ,,onacceptabel''. De vereniging Das & Boom had staatssecretaris Faber (Natuur) toestemming gevraagd de hamsters te mogen vangen en dreigde met een kort geding om een snelle bescherming van de dieren af te dwingen.

De staatssecretaris ging gisteravond akkoord met de vangst, ondanks verzet van het provinciebestuur. Medewerkers van de vereniging slaagden er afgelopen nacht om vier uur in om op een akker in het Maastrichtse stadsdeel Heer de, volgens de vereniging, laatste twee wilde hamsters, een mannetje en een vrouwtje, te vangen. Ze zijn naar een opvangcentrum gebracht waar ze gaan deelnemen aan een internationaal fokprogramma.

Volgens gedeputeerde Wolfs gaat het helemaal niet om de laatste twee in het wild levende hamsters, maar lopen er nog ,,honderd tot enkele honderden'' rond in Zuid-Limburg. Er was volgens haar dan ook geen enkele aanleiding om de dieren te vangen. Wolfs baseert zich op een rapport van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek uit december 1998. Das & Boom daarentegen zegt dat de provincie er tot gisteravond niet in is geslaagd aan te tonen dat elders nog wilde hamsters leven.

Volgens gedeputeerde Wolfs kan de hamster het best in zijn eigen leefgebied worden beschermd. Daar is het provinciebestuur met enkele organisaties mee bezig. Das & Boom is niet onder de indruk van de hamstervriendelijkheid van Limburg.