Geen verzet meer tegen begroting

Nederland heeft zijn verzet tegen een verhoging van de cultuurbegroting van de Europse Unie opgegeven. De ministers van Cultuur van de Unie zijn het gisteren in Weimar eens geworden over een verhoging van het jaarlijkse budget voor cultuur van 200 naar 370 miljoen gulden. Van der Ploeg verzette zich als enige tegen die verhoging omdat hij de Europese beleid voor cultuur inhoudelijk onvoldoende vond, aldus zijn woordvoerster. Hij heeft zijn verzet opgegeven omdat de plannen op zijn verzoek zijn aangepast. Zo komt er een commissie van experts, die zullen gaan adviseren over de toekenning van Europese subsidies, zoals de Raad voor Cultuur dat in Nederland doet. Verder zal het Europese cultuurbeleid vooral gericht zijn op het bereiken van jongeren, sociaal achtergestelden en culturele minderheden.