Claim tegen Content

De drie aandeelhouders die vorig jaar studentenuitzendbureau ASA verkochten aan Content Beheer eisen een nabetaling van miljoenen guldens. Zij hebben de claim van naar verluidt 20 miljoen gulden ingediend nu Content op zijn beurt eigendom wordt van het Belgische uitzendconcern Creyf's. De Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM), participatiemaatschappij Alpinvest en voormalig directeur-eigenaar R. van der Stok, beroepen zich op een zogeheten non-embarrassment clause, volgens welke de verkopende partij compensatie krijgt als het bedrijf binnen korte tijd zelf voor een hogere prijs wordt verkocht.