BOEKEN

Recent zijn enkele informatieve eclipsgidsen uitgebracht.

Zonsverduistering – de eclips van 11 augustus 1999

Deze ANWB-uitgave van de meteorologen Jacob Kuiper en Harry Otten is het beste boek. Zij besteden aandacht aan alle aspecten van de verduistering, om te beginnen aan de kosmografie achter het verschijnsel en de ritmiek daarin. Er zijn secure kaarten van de plaats waar de verduistering totaal is, compleet met autowegen en campings, en er is een nuttig kaartje van de wintersterrenbeelden die op 11 augustus overdag zichtbaar worden. Er is aandacht voor meteorologische effecten, maar ook aan historische, psychologische en commerciële bijzonderheden wordt niet voorbijgegaan.

ANWB, Meteoconsult, WPI, 1999, 24,95 gulden (inclusief eclipsbril).

11 Augustus 1999 - In de schaduw van de maan

Redactie Claude Doom.

Brochure van de Belgische Vereniging voor Sterrenkunde. Een beknopte, maar tamelijk complete gids die overigens voorbijgaat aan de meteorologische gevolgen van het plotseling wegvallen van de zonnestraling. De toeristische aanprijzingen van de steden en gebieden die de kernschaduw van de maan in augustus passeert, doen wat vreemd aan. Anderzijds zijn er een paar originele aanwijzingen en illustraties.

Vereniging voor Sterrenkunde, Brugge, 1999, 23 gulden.

Eclips!

Govert Schilling heeft Eclips! kennelijk onder tijdsdruk geschreven. Anders dan zijn uitgever suggereert is het boek vooral een algemene, populaire inleiding in de astronomie waarbij de zonsverduistering zelf er maar heel bekaaid afkomt.

Schuyt & Co, 1999, 49,50 gulden.

Sterrengids 1999

Mat Drummen en Jean Meeus.

De al sinds mensenheugenis jaarlijks door de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde gepubliceerde Sterrengids is in de loop van de decennia steeds verder weggegroeid van de gewone amateur en richt zich nu op een publiek dat al uitstekend is ingevoerd in kosmografie en astrofysica. De gids brengt de koper alleen het hoogstnoodzakelijke.

Stichting De Koepel, 1998, 30 gulden.

The sun in eclipse

Michael Maunder en Patrick Moore.

Dit Britse boek is vooral aantrekkelijk voor de amateur-astronomen die erop uit zijn komende zonsverduisteringen met modern instrumentarium gade te slaan en vast te leggen. Het boek heeft nauwelijks speciale aandacht voor de eclips van augustus.

Springer-Verlag, 1998, 66 gulden.