Ambtenaren schuldig aan fout bij CAO

De onderhandelaars die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken de politie-CAO afsloten, zijn schuldig aan de fout die is gemaakt bij de vaststelling van de loonsverhogingen voor politiepersoneel.

De fout is ontstaan doordat de drie werkgeversonderhandelaars verschillende berekeningen voor de loonstijgingen hanteerden.

Dat staat in een onderzoek van het Crisis Onderzoeks Team van de Universiteit Leiden onder leiding van professor U. Rosenthal.

De onderzoekers kregen van minister Peper (Binnenlandse Zaken) opdracht om na te gaan wat er op 16 januari van dit jaar misging bij de CAO-onderhandelingen. Daarbij werden lonen afgesproken die door een cumulatief effect voor sommige agenten een verhoging betekenden van 6 procent in plaats van de beoogde 2,66 procent extra. Dat was niet wat het kabinet wilde, maar omdat volgens de onderzoekers de regie in de werkgeversdelegatie ontbrak, duurde het tien dagen voordat de fout werd ontdekt.

Pas toen bleek dat de fout minister Peper 35 miljoen gulden zou gaan kosten. Bovendien stonden er meer CAO-onderhandelingen met ambtenaren op de agenda en gevreesd werd dat die de forse loonstijgingen bij de politie tot inzet zouden maken.

Volgens de onderzoekers is Peper weliswaar niet onjuist geïnformeerd door zijn ambtenaren, maar wel veel te laat. Ook heeft het ontbroken aan gestructureerd overleg tussen de drie onderhandelaars van de werkgever en de politiek-ambtelijke top van die werkgever (het ministerie).

Was dat overleg er wel geweest, dan was wellicht aan het licht gekomen dat werkgeversonderhandelaar en burgemeester van Tilburg J. Stekelenburg bewust de loonsverhogingen cumulatief had laten oplopen. ,,Hij achtte dit noodzakelijk voor een succesvolle afronding van de onderhandelingen', aldus de onderzoekers. De twee andere werkgeversvertegenwoordigers, top-ambtenaar Vrolijk en korpschef Beuving, waren zich hiervan echter niet bewust.

CAO-onderhandelingen zijn buitengewoon ingewikkeld, zo concluderen de onderzoekers. ,,Binnen de werkgeversdelegatie bestond veel vertrouwen in de rekenaars en – ondanks haperingen – hun computerfaciliteiten', aldus de onderzoekers. Tot overmaat van ramp kregen de werkgeversonderhandelaars ook nog ruzie met R. Noordsij, de ambtenaar die namens het ministerie van Financiën in de gaten hield of de afspraken wel binnen de begroting bleven.

Ambtenaren

De kop Ambtenaren schuldig aan fout bij CAO (in de krant van donderdag 20 mei, pagina 7) was onjuist. Het onderzoek van het Crisis Onderzoeks Team van de Universiteit van Leiden naar de fout die werd gemaakt bij de onderhandelingen over de politie-CAO – een fout die minister Peper 35 miljoen gulden loonsverhoging dreigde te kosten – concludeert dat de fout gemaakt is door de werkgeversonderhandelaars, met name door de burgemeester van Tilburg, J. Stekelenburg.