Zaak tegen ambtenaar op Vlieland

Burgemeester R. van der Mark (PvdA) van Vlieland en gemeentesecretaris B. Oosthoek spannen een kort geding aan tegen de vorig jaar ontslagen gemeente-ambtenaar P. de Hoo. Ze eisen dat hij vertrouwelijke stukken afgeeft en stopt met het uiten van beschuldigingen jegens Van der Mark.

Volgens Oosthoek deed de gedagvaarde ex-ambtenaar onlangs aangifte van fraude met declaraties door Van der Mark. De Hoo ontkent dit, hij zou op nadrukkelijk verzoek van de rijksrecherche zijn gehoord. Onderzoek door de rijksrecherche wees overigens uit dat de burgemeester vrijuit ging.

Volgens Oosthoek heeft De Hoo tussen de vijftig en honderd gekopieerde archiefstukken in bezit, waaronder notulen van B en W. ,,Omdat het hier om vertrouwelijke stukken gaat, zijn wij bezorgd om de privacy van eilanders.'' De Hoo, die twaalf jaar in dienst was van de gemeente onder meer als loco-gemeentesecretaris, zegt in een reactie dat hij de stukken nodig had om zich te verweren tegen onjuiste aantijgingen van Oosthoek. Volgens De Hoo heerst op het Vlielander gemeentehuis een ,,angstcultuur'', mede door optreden van Oosthoek.

Van der Mark is op Vlieland niet onomstreden. Een groep eilanders diende de afgelopen maanden klachten over hem in bij de Friese commissaris Nijpels. De gemeenteraad staat achter hem. Minister Peper van Binnenlandse Zaken beslist binnenkort over zijn herbenoeming.