Wereldbanklening voor Indonesië

De Wereldbank heeft een lening van 400 miljoen dollar (824 miljoen gulden) goedgekeurd voor Indonesië. De bank kondigde aan dat daar later deze week nog een krediet van 1,1 miljard dollar aan kan worden toegevoegd. De leningen zijn bestemd voor het bestrijden van de armoede in stedelijke gebieden, voor irrigatieprojecten en voor hervormingen van het bankwezen en de sociale voorzieningen. De kredieten maken deel uit van een door de Wereldbank toegezegd krediet van 4,5 miljard dollar dat op zijn beurt weer onderdeel vormt van het internationale steunpakket van 43 miljard dollar aan Jakarta. (Reuters)