Tuchtrecht dreigt voor advocaat `Taartman'

Het landelijk parket van het openbaar ministerie vindt dat een Amsterdamse advocaat tegenstrijdige belangen van twee van zijn cliënten heeft behartigd, en wil disciplinaire maatregelen tegen hem.

Het Landelijk Recherche Team (LRT) en hoofdofficier van justitie H. Holthuis van het landelijk parket hebben de Amsterdamse Orde van Advocaten gevraagd maatregelen te nemen tegen de Amstelveense strafpleiter J. Verhoef. In de zaak-Taartman zou Verhoef twee cliënten hebben gediend met tegenstrijdige belangen en één van hen hebben willen beïnvloeden ten gunste van de andere.

Verhoef is advocaat van de Amsterdamse banketbakker A.C., die deze week terechtstaat voor omvangrijke drugshandel. In kringen van politie- en justitie wordt C. `de Taartman' genoemd. Verhoef heeft tevens de van beursfraude verdachte Han V. als cliënt en in het verleden verdedigde hij Johan V. alias de Hakkelaar.

Het Landelijke Recherche Team (LRT) heeft een rapport over Verhoef opgemaakt en dat met een begeleidende brief van hoofdofficier Holthuis naar de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten gestuurd. Deken F. Bannier wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Volgens hem gebeurt het maar zelden dat justitie een rapport over een advocaat opmaakt. Hij zegt in zo'n geval de zaak altijd aan te melden bij de Raad van Discipline. Die heeft de mogelijkheid een waarschuwing, een berisping of een schorsing op te leggen, of de advocaat te `schrappen van het tableau', wat wil zeggen dat hij niet meer als advocaat mag optreden. Door lange procedures en drukte kan het nog wel een jaar duren voordat Verhoef voor de Raad van Discipline moet verschijnen.

Verhoef heeft volgens justitie in de zaak-Taartman twee cliënten gediend die tegenstrijdige belangen hadden. Justitie probeerde vorig jaar een overeenkomst te sluiten met de voor drugshandel veroordeelde R. die een belastende verklaring kon afleggen over banketbakker C., die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de import van 1.620 kilo cocaïne uit België. Volgens justitie heeft Verhoef steeds geprobeerd zijn eerste cliënt ervan af te houden een deal met justitie te sluiten. Ook verdenkt justitie Verhoef ervan dat hij R. blanco verklaringen heeft laten tekenen die hij later zelf heeft opgemaakt.

Het landelijk parket heeft het openbaar ministerie in Amsterdam ook gevraagd Verhoef strafrechtelijk te vervolgen, maar het OM zag daarvoor onvoldoende grond. In het lopende financiële onderzoek naar het handelen van Taartman heeft justitie vorig jaar november wel huiszoeking verricht in het kantoor van Verhoef.

Verhoef zegt zich niet druk te maken over een eventuele tuchtrechtelijke procedure. Hij vindt het ,,laf'' van justitie dat ze naar de Orde van Advocaten zijn gestapt. ,,Als ze reden hebben om me strafrechtelijk te vervolgen, dan moeten ze dat doen, maar niet naar de tuchtrechter stappen. Ik heb niet het gevoel dat ik mij ergens voor moet verdedigen.'' Volgens hem maakt de stap van justitie onderdeel uit van ,,een ordinair straatgevecht'' dat al jaren woedt tussen hem en A. Noordhoek, de officier van justitie in de zaak-Taartman. Verhoef zegt een strafklacht tegen Noordhoek bij de Hoge Raad voor te bereiden wegens laster en smaad aan zijn adres.

Nadat justitie de veroordeelde R. had bewogen een andere advocaat te nemen, heeft R. toch een overeenkomst gesloten. Hij geldt nu als kroongetuige in de zaak tegen Taartman. Het toelaten van de kroongetuige speelt nu een belangrijke rol in deze rechtszaak. De twee advocaten van Taartman, Verhoef en K. Tijsterman, vinden dat R. onbetrouwbaar is en alleen maar te winnen heeft bij het afleggen van de verklaring.

Volgens justitie is de overeenkomst echter gesloten volgens de toekomstige wettelijke regeling inzake kroongetuigen. R. is eerder veroordeeld tot acht jaar cel, waarvan hij er nu twee heeft uitgezeten. Als tegenprestatie voor het afleggen van een belastende verklaring over Taartman adviseert het openbaar ministerie positief over een gratieverzoek om zijn straf te beperken tot vijf jaar. Een positief advies van het OM betekent in vrijwel alle gevallen dat de koningin het gratieverzoek inwilligt.

Tijdens de rechtszaak haalden Taartmans advocaten wel een succesje binnen. De rechter willigde een verzoek in om het advies van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) bij het proces te betrekken. De CTC is een commissie binnen het openbaar ministerie die adviseert over opsporingsmethoden en kroongetuigen. Vrijdag gaat de zaak verder. Dan wil de rechter het advies hebben.

    • Herman Staal