Straw wil minder jury-rechtspraak

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw wil het aantal rechtszaken met een jury drastisch beperken. Ernstige misdrijven, zoals moord en verkrachting, worden altijd door een jury-rechtbank behandeld. Maar er zijn ook zaken die alleen door een rechter beoordeeld worden, tenzij de verdachte een jury eist.

Die mogelijkheid van verdachten wil Straw schappen. Als het aan hem ligt beslist in de toekomst de rechter of een zaak ernstig genoeg is om aan een jury voor te leggen. Met de maatregel hoopt Straw ondermeer de kosten te drukken. Een jury-rechtszaak kost meer dan 40.000 gulden, een zaak die alleen voor een rechter komt nog geen 10.000 gulden. Ook verwacht Straw dat de rechtsspraak efficiënter wordt.

De minister volgt in feite het advies van een commissie die door de vorige, conservatieve regering was ingesteld, en waartegen hij als schaduwminister nog protesteerde. Straw zegt dat hij overstag is gegaan door een onderzoek naar de situatie in Schotland, waar verdachten zelf geen keuze hebben.

Advocaten en organisaties voor burgerrechten zijn fel tegen de plannen van Straw. Veel verdachten vragen om een jury, omdat ze verwachten dat de kans op vrijspraak daardoor wordt vergroot. Bij jury-zaken wordt 40 procent van de verdachten vrijgesproken, als een rechter alleen oordeelt slechts een kwart. Vooral zwarten hebben weinig vertrouwen in de onafhankelijkheid van rechters. Zij vragen over het algemeen het eerst om een jury. De Vereniging van Zwarte Advocaten is dan ook bang dat door de voorstellen van Straw ,,het vertrouwen van minderheden in het rechtssysteem'' ernstig wordt geschaad. (Reuters)