Stepasjin: actie voor schuldvermindering

De nieuwe Russische premier Sergei Stepasjin heeft gisteren in een toespraak tot de Doema gezegd dat het parlement snel een serie wetten moet aannemen die het mogelijk maken om nieuwe IMF-kredieten te krijgen. Dat geld is nodig voor de vermindering van de Russische buitenlandse schuld. De regering van de ontslagen premier Primakov sloot een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds over een lening van 4,5 milard dollar (9,27 miljard gulden) op voorwaarde dat de Russische regering zelf een aantal maatregelen zou nemen o.a. gericht op het versnellen van de hervorming van het bankwezen en het vergroten van overheidsinkomsten. (Reuters)