Stellingen

De 24-uurs economie is pas echt gerealiseerd in Nederland als er geen ochtend- en avondspits meer is.

R.M.J. BOKEL, TU Delft

Vergrijzing kan ook worden bestreden met haarverfmiddelen.

J.P.A. VAN BASTEN, Rijkuniversiteit Groningen

Zolang vrouwen zich gelukkig mogen prijzen met een man die een stevige bijdrage aan het huishouden levert, is hun emancipatie niet voltooid.

F.J. DIJKSTERHUIS, Universiteit Twente

Ware de computer in Israel of in de Arabische wereld uitgevonden, dan zaten we nu niet met het millenniumprobleem.

C. ROOZENDAAL, Rijksuniversiteit Groningen