KLM lijdt onder staking en Azië-crisis

De crisis in Azië, de staking bij partner Northwest en de concurrentie op de Europese en Noord-Atlantische routes hebben de resultaten van de KLM in het afgelopen boekjaar sterk onder druk gezet. Het bedrijfsresultaat halveerde bijna van 811 miljoen naar 425 miljoen gulden.

De nettowinst kwam in het op 31 maart afgesloten boekjaar 1998/99 uit op 456 miljoen. Hierin zit een boekwinst van 221 miljoen gulden als gevolg van de verkoop van een aantal deelnemingen. Vorig jaar maakte de KLM nog een winst van 2,2 miljard. In dat cijfer was een buitengewoon resultaat van 1,2 miljard gulden verwerkt, afkomstig uit de verkoop van aandelen van de Amerikaanse partner Northwest Airlines. De omzet van KLM daalde het afgelopen jaar licht naar 13,326 miljard gulden.

KLM-topman Leo van Wijk sprak vanochtend tijdens een toelichting over ,,gemengde gevoelens'' die de cijfers van het afgelopen jaar bij hem oproepen. Hij durfde geen prognose uit te spreken voor het lopende boekjaar. Ondanks het feit dat KLM met name op het gebied van vrachtvervoer een lichte stijging van de beladingsgraad verwacht en de economische vooruitzichten in Azië er gunstiger uitzien dan vorig jaar, weerhouden grote onzekerheden in de luchtvaart de KLM-topman ervan een prognose te geven.

Wel benadrukte Van Wijk dat de KLM goed geoutilleerd is voor de problemen waar het in de wereldluchtvaart mee wordt geconfronteerd. Hij wees daarbij op de alliantie tussen KLM/Northwest en Alitalia, door Van Wijk omschreven als de ,,best geïntegreerde alliantie in de luchtvaart.''

Naast het bezuinigingsprogramma Focus 2000 tracht KLM haar financiële positie te verbeteren door zich te richten op de kernactviteiten, vervoer van vracht en passagiers en onderhoud van vliegtuigen. KLM heeft inmiddels een aantal deelnemingen uitbesteed (ondermeer het programma voor reserveringen Galileo) en wacht nog steeds op goedkeuring uit Brussel om de resterende 50 procent van de aandelen Martinair van Nedlloyd te mogen kopen. Op 11 juni rekent de KLM hiervoor op groen licht uit Brussel. Martinair is nu nog niet volledig geconsolideerd in de cijfers van KLM, hetgeen het bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar iets heeft gedrukt.

Inmiddels wordt in luchtvaartkringen druk gespeculeerd of Air France tot de alliantie KLM/Northwest/Alitalia zal toetreden. Air France is de enige mega-carrier in de luchtvaart die nog alleen opereert. De vier grote allianties in de luchtvaart vervoeren nu 58 procent van alle passagiers in de wereld. Van Wijk denkt dat Air France eind dit jaar een keuze maakt. ,,Onze alliantie is één van de opties voor Air France'', zegt Van Wijk. ,,We studeren als KLM/Northwest op de vraag of het een win-winsituatie is als Air France toetreedt of niet.'' Parijs als tweede grote hub (overstapplaats voor met name intercontinentale passagiers) naast Schiphol ziet Van Wijk niet als een probleem. ,,Iedere grote alliantie heeft meerdere hubs.''