Fed waarschuwt voor hogere rente

De Amerikaanse Federal Reserve heeft gisteren het geldmarkttarief ongemoeid gelaten op 4,75 en het disconto op 4,50 procent, maar tegelijkertijd gewaarschuwd dat de eerstvolgende stap een renteverhoging kan zijn.

Dat heeft de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken gisteren bekendgemaakt na afloop van de vergadering van de FOMC (Federal Open Market Committee), het beleidsbepalend comité van de `Fed'.

Het was voor het eerst dat de Fed een bijeenkomst afsloot met een directe aankondiging over de rentevooruitzichten. De Fed neemt nu de houding aan die wordt aangeduid als tightening bias, dat wil zeggen een geneigdheid tot verhoging van de rente. Het betekent in elk geval dat de centrale bankiers willen aangeven dat ze zeer alert zullen zijn op inflatie.

Als de cijfers daartoe aanleiding geven in de komende zes weken zullen ze bij de volgende vergadering tot een geldverkrapping overgaan, die de rente effectief verhoogt. ,,Het besluit verhoogt de kans van een renteverhoging'', zei Marilyn Schaja, econoom bij Donaldson, Lufkin & Jenrette gisteren. ,,Maar we kunnen nog alle kanten op. Waar het meest op zal worden gelet is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de cijfers die in verband staan met hogere inflatie.''

De financiële markten waren sinds vorige week extra op hun hoede wat betreft de Fed. Uitspraken van Fed-voorzitter Greenspan werden als een waarschuwing geïnterpreteerd en de prijsindex voor consumentengoederen viel vorige maand verrassend hoog uit. Bijna niemand verwachtte echter een verandering in het renteniveau, maar meningen waren zeer verdeeld of de Fed `neutraal' zou blijven, dan wel een waarschuwing aan het adres van de markten zou uitspreken.

Om tien over twee gistermiddag lokale tijd kwam de Fed met zijn mededeling. Binnen twee minuten tuimelde het industrieel gemiddelde van de Dow Jones zeventig punten en later daalde de index nog verder, maar later trad herstel in. Ook obligaties verloren aanvankelijk terrein. Beleggers waren kennelijk toch verrast en hadden ingecalculeerd dat de Fed in het geheel niets zou doen. Uiteindelijk bleven de rendementen op langlopende staatsobligaties vrijwel gelijk.

De Fed gebruikt het instrument van de `rentewaarschuwing' al jaren, maar tot februari werden besluiten hierover eerst nog zes weken lang geheim gehouden. De `rentewaarschuwing' betekent in de praktijk beslist niet dat de rente ook omhoog zal gaan. Volgens sommige analiste wil de Fed nu de markt het werk laten doen. Afgelopen maanden liep de lange rente al op. In de afgelopen drie jaar zijn er 25 vergaderingen van de FOMC geweest. Op 14 daarvan werd een renteverhogende grondhouding aangenomen maar in slechts één geval, in maart 1997, bleek het de voorbode van een renteverhoging.

    • Lucas Ligtenberg