Doema accepteert nieuwe premier

Generaal Sergej Stepasjin is vanmiddag meteen bij de eerste stemming met een royale meerderheid door het Russische parlement aanvaard als nieuwe premier. Zijn verkiezing met 297 stemmen voor, 55 tegen en 14 onthoudingen is een nieuwe veelzeggende overwinning van het Kremlin op de door communisten beheerste Doema.

Vlak voor zijn benoeming beloofde de 47-jarige Stepasjin dat hij onder geen beding de noodtoestand in Rusland zal afkondigen. Die uitlating wordt gezien als een poging geruchten te ontzenuwen dat hij, al dan niet met steun van president Jeltsin, een militair bewind zou willen vestigen. Hij verklaarde zich een voorstander van economische hervormingen ,,ten gunste van het volk'', en wees op de noodzaak het militair-industrieel complex prioriteit te geven als antwoord op de NAVO-expansie.

Stepasjin, de vierde Russische premier in veertien maanden, was tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken en is in een verder verleden chef van de inlichtingendienst geweest. Als lid van Jeltsins machtige Veiligheidsraad behoorde hij tot het laatste groepje vertrouwelingen van de aftakelende Kremlinleider.

Het 69-jarige staatshoofd, van wie Spaanse diplomaten gisteren na de afzegging van een gesprek met premier Aznar zeiden dat hij weer ziek is, verwelkomde zijn nieuwbenoemde regeringsleider met een triomfantelijke grijns. Nadat hij vorige week de bij het volk (en de Doema) geliefde premier Primakov had ontslagen en Rusland opnieuw in een politieke crisis stortte, leek de radicale Doema zaterdag af te stevenen op zijn impeachment. Maar op het laatste moment lieten de afgevaardigden zich intimideren en omkopen, zodat Jeltsins aanklagers het onderspit dolven.

Zij waren daardoor zozeer uit het veld geslagen dat een revanche er niet in zat: Sergej Vadimovitsj Stepasjin hoefde niet eens dure concessies te doen om zijn benoeming veilig stellen.

Om het gezichtsverlies nog enigszins te beperken, zeiden de communisten vandaag dat ze voor de ordehandhaver Stepasjin hadden gestemd om te voorkomen dat Jeltsin een radicale markthervormer in zijn plaats naar voren zou schuiven als zijn eerste kandidaat zou worden afgewezen.

`GEEN PINOCHET': pagina 4