Brussel boos over reactie VS

De Europese Commissie heeft vandaag felle kritiek geuit op de wijze waarop Washington de jongste wetenschappelijke gegevens over de schadelijkheid van hormoonvlees van de hand heeft gewezen.

Roderick Abbott, de ambassadeur van de Europese Unie bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève pleit ervoor dat wetenschappers uit zowel Europa als de Verenigde Staten hun standpunten omtrent een interimrapport van de EC gezamenlijk bespreken. Dat rapport verscheen begin deze maand. Daarin wordt van een zestal hormonen, dat in de VS en Canada als groeibevorderaar wordt gegeven aan runderen, gesteld dat zij schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Van één product wordt gezegd dat het bij de mens kankerverwekkend kan zijn. Het definitieve rapport wordt binnen een jaar verwacht. (Reuters)