Amsterdam treft maatregelen om agenten te houden

De politie in Amsterdam trekt de komende jaren miljoenen uit om agenten voor de hoofdstad te behouden. Voor maatregelen is jaarlijks vier miljoen gulden extra beschikbaar, de komende drie jaar komt daar nog eens zeven miljoen gulden per jaar bij. Amsterdam heeft een groot probleem agenten vast te houden. De bedoeling is nu dat agenten sneller in schaal 7 komen. Degenen die het straatwerk verrichten krijgen een extra `behoudtoelage'. Ook wordt geld besteed aan werving en selectie en aan parkeerplaatsen bij politiebureaus.