Wim Kok en de zeven senatoren

De grondwetswijziging voor invoering van het correctief wetgevingsreferendum heeft vandaag de goedkeuring nodig van een tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Vast staat dat 24 senatoren tegen stemmen: die van het CDA en de kleine christelijke fracties. Het onafhankelijke lid Batenburg heeft ook aangekondigd tegen te stemmen, maar niet uitgesloten is dat hij aan het einde van het senaatsdebat anders zal stemmen dan hij vooraf aankondigde. Vooralsnog is het kabinet verzekerd van 44 stemmen voor. Vijf VVD'ers en senator Bierman (Groenen, provinciale lijsten) vormen de onzekere factor. De VVD'ers staan onder zware politieke druk van hun partijtop te zwichten voor de dreiging van kabinetscrisis. Bierman liet aanvankelijk de mogelijkheid open dat hij voor stemt, maar neigt inmiddels naar tegen stemmen omdat hij meent dat het voorgestelde referendum in de praktijk niets voorstelt. Zeven senatoren die het lot in handen hebben van referendum en kabinet.

    • Kees van der Malen
    • Gijsbert van Es