VN-waarnemers: `opnieuw doden in Oost-Timor'

Pro-Indonesische milities hebben afgelopen zondag in Oost-Timor vijf burgers gedood. Dat hebben waarnemers van de Verenigde Naties gisteren gemeld. De VN hebben in een eerste officiële verklaring vanuit het gebiedsdeel Jakarta dringend opgeroepen om de milities onder controle te krijgen. De aanwezigheid van VN-waarnemers vloeit voort uit een vorige maand gesloten akkoord tussen Indonesië en Portugal, de voormalige koloniale mogendheid in Oost-Timor, volgens welke de Oost-Timorese bevolking zich op 8 augustus mag uitspreken over een Indonesisch voorstel voor meer autonomie. Mocht de bevolking dit afwijzen dan zou de provincie per 1 januari 2000 onafhankelijk worden, zo heeft president Habibie eerder dit voorjaar toegezegd. Sindsdien is echter de spanning in het gebied opgelopen waarbij door het Indonesische leger bewapende bendes regelmatig terreur zaaien om de bevolking ervan te weerhouden tegen het autonomievoorstel te stemmen.