Verlies Nuts valt hoger uit

De Haagse verzekeraar Nuts heeft over het afgelopen jaar een negatief bedrijfsresultaat van bijna 120 miljoen gulden geleden. Dit blijkt uit uitgelekte, voorlopige cijfers van het moederbedrijf Nuts Ohra.

Nuts probeert het verlies over vorig jaar te beperken door een voorziening van 40 miljoen vrij te laten vallen. In een interne notitie schrijft het bestuur dat nog niet duidelijk is of de accountant deze vrijval zal goedkeuren. Wanneer dit het geval is, komt het verlies van Nuts op 79,1 miljoen gulden uit. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de verzekeraar in de rode cijfers was beland. Voor Nuts werd toen gerekend op een verlies van 70 miljoen, hetgeen nu 9 miljoen (inclusief de voorziening) hoger is uitgevallen.

Vooral de ziektekostenverzekeringen bij Nuts zijn met een negatief resultaat van 88 miljoen bijzonder verliesgevend. De schadetak en het ziekenfonds van Nuts voegen daar beide nog eens 14 miljoen aan toe. Ook bij Ohra zijn de ziekenfondsactiviteiten verliesgevend, maar dit blijft beperkt tot 7,5 miljoen gulden. Dankzij de winst op de andere activiteiten bij het Arnhemse Ohra komt het gehele concern uit op een verlies van 24,9 miljoen gulden. In 1997 werd nog een winst geboekt van 62,8 miljoen.

Verzekeraar Nuts Ohra kwam de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws nadat de ondernemingsraad de directie een aantal malen beschuldigde van wanbeleid. De personeelsvertegenwoordiger trachtte (tevergeefs) onder meer via de rechter de overname van tussenpersoon Noorderkroon te verhinderen. Volgens de ondernemingsraad zou de financiële basis te wankel zijn voor de overname. Door de vele conflicten moest bestuursvoorzitter Dan Huesmann, nadat al drie bestuurders waren vertrokken, in maart van dit jaar het veld ruimen.

Uit de notitie lijkt de controle op de gang van zaken tekort te schieten. Zo wijken veel taxaties af van de daadwerkelijke resultaten. ,,Redenen zijn het ontbreken van de noodzakelijke controlesystematieken en het gevoel deze nodig te hebben'', aldus de notitie. Zo had de ziektekostentak van Nuts in 1998 als doelstelling een winst van 26 miljoen te halen. De winst van de pensioentak van Ohra boekte een winst van 12 miljoen, terwijl op 20 miljoen was gerekend. Op het gebied van de levensverzekeringen was het resultaat met ruim 3 miljoen juist boven de prognose.

De bankenpoot van Nuts Ohra zorgde voor een opsteker. In het afgelopen jaar werd een winst behaald van 28 miljoen gulden. Een groot deel daarvan, 16 miljoen, bestaat uit de boekwinst op de verkoop van Effectenbank Stroeve.