Toestemming BZ verheugt HSA-directie

Voor Hollandse Signaalapparaten (HSA) is de bereidheid van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) om na maanden verzet alsnog akkoord te gaan met een exportvergunning voor de levering van radarapparatuur aan de Indonesische marine een grote opluchting.

Na het bericht dat Van Aartsens alsnog akkoord ging, gisteren in deze krant, voelt president-directeur H.R. Boswijk van het Hengelose bedrijf zich vrij om daarop ook openlijk verheugd te reageren.

,,Ik ben wát blij dat we de levering aan Indonesië nu kunnen realiseren'', zegt Boswijk, die eind april hoorde dat Van Aartsen alsnog instemde met de levering. ,,Onze producten stonden op tijd klaar voor verscheping, maar door de vertraging bij de verlening van een exportvergunning konden we de leveringsdatum van 11 februari niet nakomen.''

Boswijk heeft de afgelopen maanden druk overlegd om de Indonesische marine uit te leggen dat HSA zijn verplichtingen wel wilde, maar niet kon nakomen omdat de papieren voor de levering van radarapparatuur op vier patrouilleboten voor in totaal 81 miljoen gulden niet rond waren. Boswijk moet met de Indonesische klant nu nog ,,de afhandeling van deze vertraging'' regelen. ,,Als je niet op tijd levert, kun je een schadeclaim verwachten. Maar mogelijkerwijs kunnen we dit in der minne schikken, nu Nederland de exportvergunning alsnog verleent.''

Sinds 1 januari 1990 is HSA, voorheen een dochterbedrijf van Philips, eigendom van het Franse concern Thomson CSF (consumentenelektronica en elektronica voor defensiesystemen). De Nederlandse staat, in casu het ministerie van Defensie, heeft een belang van 1 procent in het bedrijf.

Voorjaar 1996 had Van Aartsens voorganger, Van Mierlo, zich tegenover de toenmalige Indonesische regering-Soeharto en de Tweede Kamer nog positief uitgesproken over de kans op een exportvergunning voor HSA, die doorgaans pas vrij kort voor de feitelijke levering wordt aangevraagd.

Dat Van Aartsen van december vorig jaar tot eind vorige maand ondanks de door zijn voorganger gewekte verwachtingen en een nader positief advies van Economische Zaken weigerde HSA een exportvergunning te verlenen, werd vooral veroorzaakt door onzekerheid over de ontwikkelingen in Indonesië.

Begin vorige maand noemde de minister die ontwikkelingen in een brief aan de Tweede Kamer ,,zorgwekkend''. Hij schreef te verwachten dat de door ethnisch-religieuze tegenstellingen veroorzaakte ,,geweldsuitbarstingen op grote schaal'' wel eens tot de aangekondigde verkiezingen van 7 juni zouden kunnen aanhouden of zelfs verergeren. De Kamerfractie van GroenLinks speelde daarop vanmorgen in met schriftelijke vragen. Zij vraagt Van Aartsen hoe hij thans oordeelt over de rol van het Indonesische leger en ,,welke veranderingen in Indonesië'' hem nu wél akkoord laten gaan met een exportvergunning voor HSA.