Schikking over gen-suikerbieten

Het bedrijf Monsanto S.A. in Brussel heeft een schikking van 100.000 gulden van het openbaar ministerie in Assen geaccepteerd. In november 1997 werden per abuis 300 kilogram genetisch gemodificeerde suikerbieten van een proefveld in Beilen samen met 12 miljoen kilo overige bieten verwerkt in de CSM-suikerfabriek in Vierverlaten. Dit was in strijd met de door VROM verstrekte vergunning. Een deel van de partij is in omloop gebracht als veevoer. Er is volgens justitie geen risico voor de gezondheid van mens of dier ontstaan. (Karin de Mik)

    • Karin de Mik