Plan voor nieuwe publieke omroep voor de Turken

Er is een Nederlandse publieke omroep voor Turken in de maak. De omroep moet Turks Nederlandse Radio Televisie (TNRT) gaan heten. Initiatiefnemer Riza Seref wil op 31 december van dit jaar 50.000 leden hebben verzameld, zodat hij op 1 januari 2000 een uitzendvergunning kan aanvragen bij staatssecretaris Van der Ploeg. Aanstaande zaterdag begint een wervingscampagne.

Seref loopt al meer dan twee jaar met het idee rond. ,,Het wordt tijd dat Turken een eigen stroming krijgen binnen het bestel. Momenteel is er niets voor hen op de Nederlandse televisie. Het liefst had ik gezien dat een van de huidige publieke omroepen het idee had opgepakt. Maar ik denk dat die er te arrogant voor zijn. Met deze actie hoop ik hen wakker te schudden.''

Seref, zelf van Turkse afkomst, verwijt de Nederlandse overheid te weinig voor de Turkse gemeenschap te doen. ,,Turken in Nederland hebben geen spreekbuis. Er zijn nauwelijks bekende Turken waarmee de gemeenschap zich kan identificeren, waaraan ze zich kunnen spiegelen, zoals Nederlanders dat hebben. Ik heb gemerkt dat daaraan een grote behoefte bestaat.''

Een groot deel van de programma's krijgt een educatief karakter. Zo is er in het businessplan voorzien in een taalcursus voor Turkse huisvrouwen, en er komt een programma waarin wordt uitgelegd hoe de Nederlandse politiek werkt. Tevens moet er een multiculturele soap komen waarin onder andere de problemen tussen de Nederlandse en de Turkse bevolkingsgroep verwerkt zijn. Ook wil TNRT Turkse kleinkunstenaars promoten. ,,Het is de bedoeling dat we een vraagbaak worden, meer dan een omroep'', zegt Seref die, om het initiatief te laten slagen zijn huidige baan als hoofd presentatie bij de VARA heeft opgezegd. ,,We willen Turken de kans geven zich te ontplooien en beter te integreren in de samenleving. We willen afrekenen met het stigma van de Turkse schoonmaker of werkloze.'' Toch is de omroep niet alleen voor Turken bedoeld. ,,Voor Nederlanders is het interessant om meer te weten te komen over de Turkse cultuur in Nederland.'' Bang dat de omroep juist stigmatiserend zal werken is Seref niet. ,,Het wordt geen nationalistische zender, maar een gewone Nederlandse omroep, maar dan met Turkse gezichten. Men vraagt zich misschien af: `moet dit nou'? Dan zeg ik, kennelijk wel. Want momenteel is er niet voldoende aandacht voor Turken in Nederland.''

    • Japke-d. Bouma