OESO: wereld schudt Azië-crisis af

De wereldeconomie laat de gevolgen van de Azië-crisis dit jaar goeddeels achter zich. Wereldwijd zal de economische groei volgend jaar aantrekken tot bijna 3 procent. Europa, dat deelt in de opgaande conjunctuur, zal zich wel moeten voorbereiden op een terugvallende groei in de VS.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in de vandaag verschenen halfjaarlijkse Economic Outlook. Volgens de OESO groeit de Amerikaanse economie dit jaar nog met 3,6 procent, maar valt in 2000 terug naar een groei van 2 procent. Met deze raming heeft de OESO het scneario voor de Amerikaanse economie in feite een jaar opgeschoven. In november voorspelde de OESO nog dat de Amerikaanse economische groei al dit jaar sterk zou terugvallen tot slechts 1,5 procent.

Juist omdat de groei terugvalt, verwacht de OESO dat er geen oververhitting van de Amerikaanse economie zal plaatsvinden, en een rentestijging dan ook niet nodig is om inflatie in te dammen. Deze uitspraak is overigens in het rapport opgenomen voordat afgelopen vrijdag verrassend hoge Amerikaanse inflatiecijfers over april werden gepubliceerd. Vanavond begint het beleidsbepalende comité van de Amerikaanse centrale banken zijn tweemaandelijkse vergadering over het rentebeleid.

In Europa trekt de economische groei volgend jaar juist aan, van 1,9 procent dit jaar tot 2,4 procent volgend jaar voor de Europese Unie. De landen van de euro-zone zien de groei gemiddeld toenemen van 2,1 procent dit jaar naar 2,6 procent volgend jaar. Die groei is overigens ongelijk verdeeld. Duitsland en Italië blijven daar rond een half procentpunt bij achter, Frankrijk vertoont een gemiddelde economische groei en de kleinere euro-landen groeien juist bovengemiddeld. Ierland (7,5 procent groei in 1999), Spanje (3,3 procent), Portugal (3,1) procent en Finland (3,3 procent) presteren het best.

De OESO ziet tekenen van herstel in Azië, maar verwacht niet dat de economische groei daar voor volgend jaar al aantrekt. Wel is er in de loop van dit jaar verbetering te verwachten. Singapore en de Filippijnen zijn volgens de OESO het eerst uit het dal.

Ook hebben de gevolgen van de devaluatie van de Braziliaanse real begin dit jaar zich goeddeels beperkt tot Zuid-Amerika. Daarmee samen hangt de verwachting dat het volume van de wereldhandel in de tweede helft van dit jaar weer aantrekt. Deze verwachting is ook een van de kernvariabelen in de ramingen van het Centraal Planbureau voor de Nederlandse economie.

De OESO-projecties wijken niet wezenlijk af van die door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de vorige maand verschenen World Economic Outlook zijn gedaan. Wel zijn er ten opzichte van de vorige OESO-prognoses van november forse bijstellingen gepleegd.