Muziekafzet omlaag door cd-recorder

In 1998 zijn 9 procent minder compact discs verkocht dan het jaar daarvoor. De verkoop van cd-singles is 14 procent gedaald. De opmars van de cd-recorder, waarmee consumenten goedkoop zelf cd's kunnen kopiëren, is daarvan de voornaamste oorzaak. Dat blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag van Buma/Stemra, de instantie die de vergoeding voor auteursrechten int en verdeelt onder de rechthebbenden.

Volgens Buma/Stemra maken producenten van cd-recorders in hun reclame-uitingen onvoldoende duidelijk dat cd's kopiëren illegaal is. ,,De bescherming van intellectueel eigendom vindt plaats in een maatschappelijk klimaat waarin de handel van illegale cd's en cd-roms goed gedijt. De voetbalkantine, het schoolplein, de snackbar, het café en de discotheek, het zijn plekken waar vraag en aanbod vaak samen komen. De idee dat muziek gratis is, is sterk in de samenleving geworteld.''

Buma/Stemra heeft zijn omzet in 1998 licht zien dalen, van 311 tot 307 miljoen gulden. Naast de gedaalde cd-verkoop is de vorig jaar doorgevoerde verlaging van het tarief dat voor auteursrechten op muziekgebruik in horecagelegenheden en op radio en televisie in rekening wordt gebracht daar de voornaamste oorzaak van.

Buma/Stemra zit allang in de rode cijfers.